Jak funguje rekuperace vzduchu

V závislosti na principu fungování lze rekuperaci vzduchu členit na pasivní a aktivní rekuperaci, centrální a decentrální rekuperaci.

Pasivní a aktivní rekuperace

Pasivní rekuperace vede proudy použitého a čistého vzduchu tak, aby ve výměníku prošly kolem sebe. Odváděný teplý vzduch proudí kanálkem v jednom směru, čerstvý vzduch proudí ve směru opačném, přičemž dochází k vzájemnému předání tepla, aniž by se proudy smíchaly. Takový systém je zpravidla levnější.

Aktivní systém je složitější, jelikož pracuje na principu malého tepelného čerpadla. Odváděný vzduch prochází studeným výparníkem, kde předává většinu svojí teplené energie chladivu. Následně dojde ke stlačení kompresorem, což vede k zahřátí kondenzátoru, na který zvenčí přichází čistý vzduch. Aktivní rekuperace bývá sice poměrně dražší, ale zároveň je účinnější. V létě navíc může nahradit tradiční klimatizaci, protože funguje obráceně a chladí čerstvý vzduch.

Centrální a lokální rekuperace

Centrální rekuperace má jednu hlavní jednotku, ze které vede potrubí celým domem. Tímto potrubím proudí vydýchané teplo, které se v hlavní jednotce mění za čerstvý vzduch.

Decentrální (neboli lokální) řešení žádnou hlavní jednotku nemá. V obvodovém zdivu se nainstaluje několik samostatných výměníků. Přestane-li některá z lokálních rekuperací fungovat, ostatní fungují dál a větrají objekt bez omezení.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás telefonicky, emailem nebo nám zašlete poptávku prostřednictvím formuláře na našich stránkách.
Poradíme a zajistíme vše pro vaši spokojenost.

U zahrady 142/4, Praha 10 – Dolní Měcholupy

info@motrinstav.cz